Tärkeää

Soveltuvan arvopaperisääntelyn rajoitusten vuoksi tässä esitetty tieto ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, tietyissä maissa.

Teidän tulee lukea seuraavassa esitetty ennen kuin jatkatte eteenpäin. Seuraavassa esitetty soveltuu tämän sivun jäljessä esitettäviin tietoihin, minkä vuoksi Teidän tulee lukea huolellisesti ja hyväksyä tässä esitetty ennen sitä seuraavien tietojen lukemista, arvioimista tai muuta hyväksi käyttämistä.

Tätä internet-sivua ja tässä esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu eivätkä ne tule arvioitavaksi, levitettäväksi tai välitettäväksi henkilöille, jotka ovat Australian, Kanadan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueen, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Yhdysvaltojen kansalaisia tai jotka ovat tällä hetkellä näissä maissa, ja ne eivät muodosta tarjousta myydä, ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Australiassa, Kanadassa, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueella, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa ja Yhdysvalloissa.

Osakkeiden listalleottoon sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön osakkeiden tai listalleoton rekisteröimiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin eikä listalleoton yhteydessä tarjota tai myydä osakkeita. Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueella tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Australia, Kanada, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalue, Japani, Uusi-Seelanti, Etelä-Afrikka ja Yhdysvallat.

Tällä sivustolla olevia asiakirjoja tai EU:n esiteasetuksessa ((EU) 2017/1129) tarkoitettua EU:n elpymisesitettä ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin jäljentämällä tai millään muilla tavoin. Yhtiö edellyttää, että edellä tässä kappaleessa tarkoitetut henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näiden tietojen jakelua ja muuta luovuttamista Suomen ulkopuolelle sekä tietojen käyttöä koskevista rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiöllä tai yhtiön edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset yhtiön osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Siirtyäksenne listalleottoa koskeviin tietoihin tulee teidän hyväksyä seuraava:

  • Olen tutustunut ja ymmärtänyt edellä mainitut ohjeet sekä rajoitukset ja hyväksyn ne itseäni sitoviksi.
  • En ole Australian, Kanadan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueen, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Yhdysvaltojen kansalainen enkä ole tällä hetkellä näissä maissa.
  • Mikäli olen muun maan kuin Suomen kansalainen tai olen tällä hetkellä muualla kuin Suomessa, olen hankkinut asianmukaiset tiedot ehdoista ja rajoituksista, jotka koskevat näiden tietojen jakelua ja sitoudun noudattamaan niitä.

Tämän sivun käyttö vaatii Javascriptin suorittamisen hyväksymisen selaimessa.