Johdon liiketoimet

Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimien ilmoittaminen yhtiölle 3.7.2016 alkaen

Pyydämme Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) mukaisia Nurminen Logistics Oyj:n johtohenkilöitä ja heidän lähipiiriään noudattamaan alla olevia ohjeita liiketoimien ilmoittamisessa 3.7.2016 alkaen:

Ohjeet liiketoimi-ilmoitusten tekemiseen:

1. Täytä liiketoimien ilmoittamista koskeva lomake Finanssivalvonnan sivuilla liiketoimen tekemisen jälkeen:

Nurminen Logistics Oyj:n LEI-tunnus

743700O69NCHTNEV0362

Nurminen Logistics Oyj:n kaupankäyntitunnus

NLG1V

Nurminen Logistics Oyj:n ISIN-koodi

FI0009900187

Ilmoitusnumero (notification reference)

Generoituu automaattisesti (ei tarvitse täyttää)

2. Lähetä täytetty lomake sähköpostitse Nurminen Logisticsille osoitteeseen shares@nurminenlogistics.com viimeistään vuorokauden kuluessa liiketoimen tekemisestä (T+1).

Nurminen Logistics lähettää lomakkeen johtohenkilöiden puolesta Finanssivalvonnalle ja julkaisee saamansa kaupankäynti-ilmoituksen pörssitiedotteella viipymättä ilmoituksen saatuaan, kuitenkin viimeistään kolmen päivän kuluessa transaktiosta.

Kaikki johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoitukset ovat luettavissa yhtiön pörssitiedotteet-sivulla.

Lisätietoja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksiin liittyvästä sääntelystä saat muun muassa osoitteesta http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Saantely/Saantelyhankkeet/mar/19_artikla/Pages/Default.aspx.